BMusa Green

1 Lt –  5 Lt20 Lt

Mikrobiyal Gübre – BMusa Green

  • Atmosfer azotunu fikse edip, topraktaki fosfatı çözer.
  • Biyoaktif maddeleri (fitohormonlar, aminoasitleri, vitaminleri) üretir.
  • Stres koşullarında ve özellikle su ve sıcaklık stresinin olumsuz etkilerini azaltır.
  • Kurak ve yarı kurak bölgelerde etkindir.
  • Sulamanın kısıtlı olduğu bölgelerde, düşük pH veya asidik koşullarda da etkindir.
  • Bitkilerde dayanıklılık ve antioksidan enzimleri üzerine olumlu etki yapmaktadır.
  • Bitkilerde bakteriyel ve fungal hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendirir.
  • Kimyasal gübre kullanımını azaltır.
GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Bacillus megaterium RC07
Pantoea agglomerans RC58
Pseudomonas fluorescens RC77
Canlı Organizma Sayısı : 1x10 (7) kob/ml
pH 6-7