Afyon Gübre Organik

25 Kg –  50 Kg

Katı Organik Gübreler – Afyon Gübre

Afyon Gübre Organik, biyogaz üretimi sonucu anaerobik bakteriler tarafından havasız ortamda fermantasyon işlemi tamamlanmış olan organik hammaddenin hijyenizasyon sürecinden geçirilmesi ile birlikte toprağa zarar veren zararlı gaz ve bileşiklerinden arındırılarak elde edilen, kokusuz, yüksek organik madde içerikli katı organik gübredir.

GARANTİ EDİLEN İÇERİKW/W
Organik Madde%45
Toplam Humik ve Fulvik Asit%15
Organik Azot%1,5
Toplam P2O5%4,5
pH7-9